Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2016 rok