Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych