Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej