Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Malanów nieruchomości w obrębie Skarżyn-Kolonia