Uchwała Nr XVI/94/2016 RadyGminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie nadania  nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice