Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Malanów