Zarządzenie Nr 79/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok