Zarządzenie Nr 85/Z/2016 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Malanów w roku szkolnym 2016/2017