Zarządzenie Nr 84/Z/2016 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Malanów w roku szkolnym 2016/2017