Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o sprzedaży

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na sprzedaż środków trwałych - dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów

 

kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów.

 1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów,
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:Urząd Gminy Malanów, adres: ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, sala obrad Urzędu Gminy (sala konferencyjna), termin licytacji: 02.02.2016 r., godz.: 9.00.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:plac przy ul. Spółdzielców 6, w Malanowie, w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 63 2883083 w. 30, od godziny 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, osoba do kontaktu: Katarzyna Gorgolewska-Erkiet.
 4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: Przedmiotem sprzedaży są 2 autobusy realizujące  wcześniej zadania z zakresu obsługi dowozów szkolnych:

1.  autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001018282,

- pojemność/moc silnika  14 517/206,

- rok produkcji 1987,

- wskazanie licznika przebiegu - 762621 km  
- kolor czerwono- żółty

- liczba miejsc stojących/siedzących - 55/32

- dopuszczalna masa całkowita - 16000

- numer rejestracyjny -PTU AL70

 

2.autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001021022,

- pojemność/moc silnika  11 967/220,

- rok produkcji 1992,

- wskazanie licznika przebiegu -  248421  km
- kolor zielono-żółty,

- liczba miejsc - 53/16

- dopuszczalna masa całkowita - 17.600

- numer rejestracyjny - PTU VU54

 

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej:

1).1 w przypadku autobusu PTU AL70  - 515,00 zł (słownie: pięćset piętnaście złotych 00/100)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU AL70''

1).2  w przypadku autobusu PTU VU 54 - 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiątzłotych)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU VU 54''

 

 1. Wartość wyceny i cena wywoławcza:

1. W przypadku autobusu PTU AL70 - 10.300,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100), 8.373,99 zł netto (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 99/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

2. W przypadku autobusu PTU VU 54 - 15.600,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), 12.682,93 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 93/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 

 1. Osoby uprawnione do udziału w przetargu:
 2. Osoby fizyczne, po przedłożeniu kopii dowodu osobistego.
 3. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 4. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Nadto organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

 

 1. Organizator przetargu informuje, że:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Komisja przetargowa wyklucza oferenta z udziału w przetargu jeżeli nie przedłożył dowodu wpłaty wadium.
 2. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.

Wydanie autobusu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

Wzór umowy  dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie i na stronie internetowej Urzędu.

 

Załączniki

ogłoszenie o sprzedaży z 15.01.2016 (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 52015-ogłoszenie przetargu -sprzedaż autobusów (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy - sprzedaż autobusu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach licytacji (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2016-01-15 13:09:25
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2016-01-15 13:13:05
Ostatnia zmiana:2016-02-04 14:25:55
Ilość wyświetleń:891

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij