Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż środków trwałych - dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów.

 1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów,
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:Urząd Gminy Malanów, adres: ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, sala obrad Urzędu Gminy (sala konferencyjna), termin licytacji: 14.01.2016 r., godz.: 9.00.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:plac przy ul. Spółdzielców 6, w Malanowie, w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 63 2883083 w. 30, od godziny 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, osoba do kontaktu: Katarzyna Gorgolewska-Erkiet.
 4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: Przedmiotem sprzedaży są 2 autobusy realizujące  wcześniej zadania z zakresu obsługi dowozów szkolnych:

Autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001018282,

- pojemność/moc silnika  14 517/206,

- rok produkcji 1987,

- wskazanie licznika przebiegu - 762621 km  
- kolor czerwono- żółty

- liczba miejsc stojących/siedzących - 55/32

- dopuszczalna masa całkowita - 16000

- numer rejestracyjny -PTU AL70

 Autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001021022,

- pojemność/moc silnika  11 967/220,

- rok produkcji 1992,

- wskazanie licznika przebiegu -  248421  km
- kolor zielono-żółty,

- liczba miejsc - 53/16

- dopuszczalna masa całkowita - 17.600

- numer rejestracyjny - PTU VU54

 Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej:

1 w przypadku autobusu PTU AL70  - 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU AL70''

2  w przypadku autobusu PTU VU 54 - 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU VU 54''

 Wartość wyceny i cena wywoławcza:

1. W przypadku autobusu PTU AL70 - 11.000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100), 8.943,09 zł netto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 09/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

2. W przypadku autobusu PTU VU 54 - 19.000,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100), 15.447,16 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 16/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 Osoby uprawnione do udziału w przetargu:

 1. Osoby fizyczne, po przedłożeniu kopii dowodu osobistego.
 2. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Nadto organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

 Organizator przetargu informuje, że:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Komisja przetargowa wyklucza oferenta z udziału w przetargu jeżeli nie przedłożył dowodu wpłaty wadium.

Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.

Wydanie autobusu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

Wzór umowy  dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie i na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki

Zarządzenie 52015-ogłoszenie przetargu -sprzedaż autobusów (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o sprzedaży (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy - sprzedaż autobusu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2015-12-30 10:06:41
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2015-12-30 10:11:53
Ostatnia zmiana:2015-12-30 12:07:00
Ilość wyświetleń:1325

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij