Zarządzenie Nr 77/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia m1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok