Zarządzenie Nr 76/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/Z/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok