Zarządzenie Nr 75/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Malanów