Zarządzenie Nr 78/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania i powołania nowej Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy