Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Sprzedaż dwóch autobusów szkolnych

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na sprzedaż środków trwałych - dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów

kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych będących na stanie inwentarzowym Gminy Malanów.

1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów,

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:Urząd Gminy Malanów, adres: ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, sala obrad Urzędu Gminy (sala konferencyjna), termin licytacji: 29.12.2015 r., godz.: 9.00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:plac przy ul. Spółdzielców 6, w Malanowie, w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 63 2883083 w. 30, od godziny 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, osoba do kontaktu: Katarzyna Gorgolewska-Erkiet.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: Przedmiotem sprzedaży są 2 autobusy realizujące  wcześniej zadania z zakresu obsługi dowozów szkolnych:

1.  autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001018282,

- pojemność/moc silnika  14 517/206,

- rok produkcji 1987,

- wskazanie licznika przebiegu - 762621 km  
- kolor czerwono- żółty

- liczba miejsc stojących/siedzących - 55/32

- dopuszczalna masa całkowita - 16000

- numer rejestracyjny -PTU AL70

2. autobus SETRA S215

- nr VIN WKK17900001021022,

- pojemność/moc silnika  11 967/220,

- rok produkcji 1992,

- wskazanie licznika przebiegu -  248421  km
- kolor zielono-żółty,

- liczba miejsc - 53/16

- dopuszczalna masa całkowita - 17.600

- numer rejestracyjny - PTU VU54 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej:

1).1 w przypadku autobusu PTU AL70  - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU AL70''

1).2  w przypadku autobusu PTU VU 54 - 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)  wpłacone na konto 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 z dopiskiem "Wadium autobus PTU VU 54''

6. Wartość wyceny i cena wywoławcza:

1. W przypadku autobusu PTU AL70 - 12.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), 9.756,10 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 10/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

2. W przypadku autobusu PTU VU 54 - 21.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100), 17.073,17 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 17/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

7. Osoby uprawnione do udziału w przetargu:

  1. Osoby fizyczne, po przedłożeniu kopii dowodu osobistego.
  2. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
  3. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Nadto organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

8. Organizator przetargu informuje, że:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Komisja przetargowa wyklucza oferenta z udziału w przetargu jeżeli nie przedłożył dowodu wpłaty wadium.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.

Wydanie autobusu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

Wzór umowy  dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie i na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki

Ogłoszenie (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 52015-ogłoszenie przetargu -sprzedaż autobusów (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy - sprzedaż autobusu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2015-12-14 13:19:47
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2015-12-14 13:23:47
Ostatnia zmiana:2015-12-14 13:25:37
Ilość wyświetleń:741

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij