Zarządzenie Nr 74/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok