Zarządzenie Nr 73/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malanów na rok 2016