Zarządzenie Nr 72/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na llata 2016-2028