Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - kolejny krok wsparcia rodziców

Nowe świadczenie – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1217). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016r.

 

Nowe świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci – świadczenie rodzicielskie, ma pomóc rodzinom, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, a zatem osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, studentom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, rolnikom.

 

Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać w przypadku: urodzenia się dziecka; przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

 

Jak długo trwał będzie okres pobierania świadczenia rodzicielskiego? Ustawa wymienia tu następujące okresy:

- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

- 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Termin liczony będzie od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

Kto nie otrzyma świadczenia? Zgodnie z ustawą z kręgu osób uprawnionych wyłączone zostaną osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, oraz osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych).

 

Ponadto, w sytuacji, gdy jedno z rodziców będzie uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z nich świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało.

Dodatkowo w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługiwać będzie jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie można pobierać przez okres 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Odpowiednio dłuższy okres pobierania zasiłku wiąże się z urodzeniem bliźniaków trojaczków i większej ilości dzieci przy jednym porodzie.

 

Świadczenie rodzicielskie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny w kwocie 1000,00 zł.

 

Kwota świadczenia rodzicielskiego podlegać będzie procedurze weryfikacji, o której mowa w art. 18 i 19 ustawy o z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).

 

Przepisy przejściowe zakładają, iż nowym świadczeniem zostaną także objęci rodzice, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016 r.  w sytuacji gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni. W takiej sytuacji rodzice otrzymają świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu wskazanego terminu.

 

 

Z up. Wójta

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Malanowie

- Alicja Maciejewska -

 

Metadane

Źródło informacji:Frątczak Radosław
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Frątczak Radosław
Data wprowadzenia:2015-11-10 09:35:16
Opublikował:Frątczak Radosław
Data publikacji:2015-11-10 09:35:59
Ostatnia zmiana:2015-11-10 09:36:15
Ilość wyświetleń:616
Gmina Malanów
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij