Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 995).

 

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

Jakich zasiłków dotyczy "złotówka za złotówkę"?

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:

.         urodzenia dziecka,

.         samotnego wychowywania dziecka,

.         opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

.         wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

.         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

.         rozpoczęcia roku szkolnego,

.         podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Zmiany obejmą też rodziny, które obecnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

 

Nowe rozwiązanie będzie wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.

 

Z up. Wójta

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Malanowie

- Alicja Maciejewska -