Zarządzenie Nr 70/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/Z/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.