Zarządzenie Nr 69/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok