Zarządzenie Nr 68/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie na rok 2016