Zarządzenie Nr 67/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Malanowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny