Zarządzenie Nr 66/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.