Zarządzenie Nr 71/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej