Przypominamy wyborcom, że w dniu 25 października 2015 roku (dzień wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP) nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00).