W dniu 25 października 2015 roku w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. dyżur w sprawie spisu osób wyborców pełni Pani Anna Macikowska telefon kontaktowy  695 409 898