Zarządzenie Nr 65/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej z treści Załącznika nr 3 Zarządzenia nr 63/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.