Zarządzenie Nr 64/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej