W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku Wójt Gminy Malanów informuje:

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 października do 19 października 2015 roku, w godzinach pracy urzędu, został udostępniony spis wyborców Gminy Malanów.

Spis udostępniono w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Malanowie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu, nastepuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.   

Wójt Gminy Malanów

/-/ Sławomir Prentczyński