Zarządzenie Nr 63/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 października 2013 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.