Zarządzenie Nr 62/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok