Zarządzenie nr 58/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 1 września 2015 r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Malanów oraz zarządzeń Wójta Gminy Malanów.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: