Zarządzenie nr 57/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: