Zarządzenie Nr 52/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: