Zarządzenie nr 48/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Malanów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: