Zarządzenie nr 46/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: