Zarządzenie nr 44/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malanowie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: