Zarządzenie nr 39/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malanowie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: