Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.

Pełna treśc sprawozdania do pobrania poniżej: