Zarządzenie nr 37/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: