Zarządzenie nr 32/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłaczewie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: