Zarządzenie nr 34/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Malanowie oraz powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia w/w konkursu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: