Zarządzenie nr 33/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Malanów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: