Zarządzenie nr 29/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziadowicach.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: