Zarządzenie nr 27/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłaczewie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: