Zarządzenie nr 26/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego Stacji Uzdatniania Wody Czachulec Stary (SUW).

Pełna treśc zarządzenia do pobrania poniżej: