Zarządzenie nr 20/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Malanów na rok 2015 dla organizacji pozarządowych.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: